Konstmuseet göteborg utställningar

7 8 Målningen Le Charnier (Massgraven) från 1944-45 var till exempel med där. Mail, opening hours, tuesday, Thursday 1118, wednesday 1120. Serien Våldtäkten på sabinskorna (1962)


Read more

Svarvargatan 10 västerås

Malmabergsskolan 721 87 Västerås, sweden, take a look around our school. Currently, the school holds about 250 children/pupils. 723 37, västerås, karta 723 37, västerås, karta


Read more

Vårdcentral jönköping

Det gör du genom att boka en tid på den vårdcentral du vill besöka. Tillsammans med Plackers hjälper vi dig att hitta motivationen till att börja


Read more

Uppsala universitet magisterexamen


uppsala universitet magisterexamen

frågor avseende tillgodoräknanden av utlandsstudier: Vill du diskutera innehållet i din framtida examen och vägen dit, kontakta: Enheten för studie- och karriärvägledning, boka tid för att visa upp din utländska kandidatexamen. Ämneskurser, dvs kurser i kostvetenskap, kan i samråd med studierektor väljas vid andra universitet och högskolor. . Generella examina PÅ grundnivÅ, högskoleexamen (Higher Education Diploma högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng (2 år inkluderande kurser inom ett huvudområde omfattande minst 60 högskolepoäng varav minst 7,5 högskolepoäng skall utgöras av ett självständigt arbete. Inriktningen Arkeologi kan läsas både i Visby och. Högre Seminariet på forskarutbildningen, samt i de verksamheter som anordnas av institutionen eller av studentföreningen Fjölnir. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng. Obs, läs om de specifika krav som gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen.

Magisterprogram - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet Master- och Magisterprogram - Uppsala universitet Examen och diplomering - Uppsala universitet Politices masterprogram - Uppsala universitet Masterprogram - Institutionen för idé

Examensarbetet omfattar 45 hp och kan skrivas på halv- eller helfart. Vi rekommenderar den senare kursen eftersom 10 veckor ger bättre möjligheter att sätta sig in i ett arbete och utveckla färdigheter. Kurser som ingår i din kandidatexamen får ej också ingå i din magister- eller masterexamen.

Ekonomie kandidatexamen 180 hp, bachelor of Science in Business and Economics. Generell information om examen, tar du examen i vår? Masterprogram i humaniora eller kurser vid andra fakulteter eller universitet. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på c-nivå inklusive examensarbete om 15 hp 30 hp företagsekonomi 30 hp nationalekonomi 15 hp statistik 15-45 hp valfria kurser beroende på val. De tre övriga obligatoriska kurserna stockholms hockeylag är tematiska och utformas i direkt anslutning till pågående forskning vid institutionen.

Uppsala universitet, studieuppehåll och studieavbrott Från och med andra terminen på programmet kan du ansöka om studieuppehåll, vilket innebär att du pausar dina studier men behåller din plats på programmet. Uppsala universitet ger tre magisterprogram varje läsår, med start på höstterminen. De tre magisterprogrammen omfattar alla ett läsår, 60 hp, och leder fram till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde. Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng.

Uppsalahem nåntuna, Taktvätt uppsala,


Sitemap